Hotline : 0974 078750 - 0938 842 945 Ms Thư

bất động sản

Menu
파노라마 콘도텔 냐짱 (5성급) 해변 프로젝트(Panorama Condotel Nha Trang)

파노라마 콘도텔 냐짱 (5성급) 해변 프로젝트(Panorama Condotel Nha Trang)


파노라마 콘도텔 냐짱 위치:

Hình ảnh có liên quan

*주소: Nha Trang 시, Nguyen Thi Minh Khai거리, 2 번지

*Tran Phu 해변의 중심 위치

*파노라마 콘도텔에서 불꽃놀이 축제를 쉽게 보고 미스 유니버스 미인 대회에 쉽게 이동할 수 있습니다 …

 

파노라마 콘도텔 냐짱 해변 프로젝트 소개:

Hình ảnh có liên quan

*프로젝트명: Panorama Nha Trang

*투자주: Vinh Nha Trang 투자 및 건설 주식회사

*총 면적: 4 479 m2

*건폐율: ~47%

*제품 유형: 무역센터, 서비스 센터, 5 성급 콘도텔

*프로젝트  규모: 39층, 그중에 아파트용 33층

*해변 콘도텔 아파트 수: 1088댁

*아파트 면적: 33-70m2

*설계 & 건설: Coteccons

*착공: 2016년 8월

*인수인계 예정일: 2018년 8월

*아파트 정보:

+표준 아파트 : 36-40m2, 1침실

+디럭스 아파트 : 40-50m2, 1 침실

+스위트 아파트 > 50m2, 1침실

우대판매 정책:

*파노라마 콘도텔 냐짱 프로젝트의 콘도텔 아프트를 구입하는 귀객이 투자주 (Vinh Nha Trang 투자 및 건설 주식회사)에게 그 아파트를 임대해 주 실 수 있습니다. 투자주가 다른 고객에게 아파트를 임대해 주며 매년   비지니스이익의90%를 드립니다

*임대 약속 기간: 5 년

*선물: 베트남 전역의 Panorama 시스템에서 5년동안 연간15박 무료숙박 (친구, 가족, 파트너와 함께이 혜택을 공유할 수 있습니다)

*Techcombank은행은 아파트 인수인계가 완료될때까지0 % 이자율의 아파트 판가의 65 %까지 대출을 제공합니다.

*고객은 이 콘도텔에서 살기로 선택하실 수 있습니다.

*3 억VND까지 인테리어 패키지 (5성급)
*골드 위치로 향후 몇년간 가격이 2-3배 상승 할 것입니다

*참고 가격:

+ 시티뷰: 48- 55 000 000VND/m2 (샐내 완비 + 부가가치세)

+ 바다뷰: 55- 68 000 000 VND/m2 (샐내 완비 + 부가가치세)

 

 

Số hotline

© Copyright bất động sản 2017. All Rights Reserved - Design By Web Một Chạm.
0938842945
0938842945
Đăng ký